Profil : TKIT Bina Insani

 

STRUKTUR GURU DAN PEGAWAI TKIT BINA INSANI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO NAMA JABATAN
1 Hayati, S. Pd Kepala Sekolah
2 Najiah Administrasi
3 Siti Nurul An’amiyah Guru PG
4 Iah Samiah Guru TK A1
5 Okta Maharani, SP Guru TK A2
6 Dian Nurhadiyanti, Ma Guru TK B1
7 Muizah, S. Pd Guru TK B2
8 Mala Komalasari, ST Guru TK B3
9 Rafiuddin Sanitasi
     

 

 Akses Lokasi TKIT Bina Insani

PROFIL UNIT :

Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi
TKIT Bina Insani 
SDIT Bina Insani
SMPIT Al Masykar Bina Insani
 SMAIT Bina Insani