SMAIT Bina Insani

Struktur Organisasi Sekolah

Tahun Pelajaran 2017-2018

No

Nama Guru dan Pegawai

Jabatan

1

Elin Nurlena, S.Pd

Kepala Sekolah

2

Sunhayati, S.Pd

Waka Kurikulum

3

Tb. M. Sholeh, S. Pd

Waka Kesiswaan Ikh

4

Annisa Nurhayati, S.Pd

Waka Kesiswaan Akh

5

Lindawati, S.Pd

PWKS Kurikulum

6

Huda Oktalia, S.Pd

Wali Kelas XII

7

Ahmad Supriyanto, S.Pd.I

Wali Kelas XI

8

Netty Sophia Yuliastutty, SE. M.Pd

Wali Kelas X

9

Nuraini Mardhiyah, S.I.Kom

Guru Mapel

10

Muhammad Fadli, S.Kom. I

Guru Mapel

11

Dewi Ulfah N, S.Pd

Guru Mapel

12

Ricky Aditya

Guru Takhosus

13

Arif Maulana

Tata Usaha

14

Sodikin

Security

 

 

 

Info Tambahan :

(diwa)